Najwyższą władzą Fundacji jest Zgromadzenie Fundatorów i Darczyńców, które spotykać się może na sesjach nadzwyczajnych, lub co trzy lata na sesjach zwyczajnych, będących zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi. Na płaszczyźnie narodowej Zgromadzenie tworzą dwie grupy narodowe, mogące swoje posiedzenia odbywać oddzielnie. Grupy narodowe Zgromadzenia nie posiadają jednak uprawnienia do podejmowania uchwał w zakresie zmian statutu oraz wyboru Prezydenta Fundacji. Uchwały podejmowane przez grupy narodowe Zgromadzenia wymagają uchwały zatwierdzającej drugiej strony.

Jedną z głównych prerogatyw Zgromadzenia jest wybór Prezydenta Fundacji. Pierwszym prezydentem po ustanowieniu Fundacji został Propst Paul Montag, dortmudzki zwierzchnik katolickich duszpasterzy. Swoją funkcję pełnił do roku 1997 roku przez dwie trzyletnie kadencje. Jego następcą został ks. Biskup Józef Pazdur, wybrany ponownie na to stanowisko w czerwcu 2000 roku.

W okresie między sesjami Zgromadzenia władzę w Fundacji sprawuje 10-osobowe Prezydium, wybierane przez Zgromadzenie na sesjach sprawozdawczo-wyborczych. Prezydium, podobnie jak Zgromadzenie, dzieli się na dwie 5-osobowe części: polską i niemiecką. Każda z tych części Prezydium ma swego przewodniczącego, będącego jednocześnie wiceprezydentem Fundacji. Zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej powołano do życia od 1994 roku Radę Fundacji, którą tworzą osoby mogące swym doświadczeniem służyć Fundacji. Codzienną pracą Fundacji kieruje po stronie polskiej dwuosobowy Zarząd, z etatowym prezesem na czele, oraz skarbnikiem, pracującym na warunkach umowy-zlecenia.

 

W 2015 roku Zgromadzenie Fundatorów podjęło decyzję o zmianie struktur i powołało w miejsce dotychczasowego Prezydium Fundacji międzynarodową Radę Fundacji, która przejęła kompetencje Prezydium.

Rada Fundacji od 2022 roku:

Przewodniczący: Tadeusz Lewandowski (PL)

Sekretarz: Monika Kordylewska (PL)

Członkowie:

Justyna Staszak (PL)

Piotr Górski (PL)

Maryna Los (UA)

Reinhard Gallen (D)

Joachim Schaffer (D)

Zarząd Fundacji:

Prezes: Kazimierz Pabisiak (PL)
Skarbnik: Anna Poderska (PL)

 

Rada Fundacji od 2019 roku:

Przewodniczący: Tadeusz Lewandowski (PL)

Sekretarz: Monika Kordylewska (PL)

Członkowie:

Justyna Staszak (PL)

Kazimierz Pabisiak (PL)

Piotr Górski (PL)

Maryna Los (UA)

Reinhard Gallen (D)

Joachim Schaffer (D)

Zarząd Fundacji:

Prezes: Renata Łukaszewicz (PL)

Skarbnik: Anna Rogowska (PL)

 

Rada Fundacji od 2015 roku:

Przewodniczący: Tadeusz Lewandowski (PL)

Sekretarz: Monika Kordylewska (PL)

Członkowie:

Justyna Staszak (PL)

Kazimierz Pabisiak (PL)

Piotr Górski (PL)

Maryna Los (UA)

Reinhard Gallen (D)

Joachim Schaffer (D)

 

Zarząd Fundacji:

Prezes: Iwona Sienkiewicz (PL)

Skarbnik: Anna Rogowska (PL)

 

VII kadencja od 2012

Prezydent: ks. Bp. Andrzej Siemieniewski

Prezydium ze strony polskiej   Prezydium ze strony niemieckiej

- Tadeusz Lewandowski - przewodniczący

- Ewa Piechocińska

- Kazimierz Pabisiak

- ks. Dawid Mendrok

- ks. Jerzy Machnacz

 

- ks. Michael Vogt - przewodniczący

- Volker Besken

- Albert Gailing

- Reinhard Gallen

- Joachim Schaffer

Rada Fundacji ze strony polskiej   Rada Fundacji ze strony niemieckiej

- Elżbieta Dobiejewska

- Joachim Potrykus

- Bogumiła Suchar

- Józef Lasota

- Anna Rogowska

- Monika Kordylewska

- Maria Gorodnik

 

- Propst Andreas Coersmeier

- Bärbel Gailing

- Marlies Haarmann

- Christa Göbel

- Mathilde Wilke (od 03.2013)

Zarząd ze strony polskiej    

- Iwona Sienkiewicz - prezes

- Justyna Staszak - skarbnik

   

 

VII kadencja od 2009 do 2012

Prezydent: ks. Bp. Andrzej Siemieniewski

Prezydium ze strony polskiej   Prezydium ze strony niemieckiej
- Tadeusz Lewandowski - przewodniczący
- Ewa Piechocińska
- Kazimierz Pabisiak
- ks. Dawid Mendrok
- ks. Jerzy Machnacz
  - Albert Gailing - przewodniczący
- Katharina Wydra
- Volker Besken
- Wolfgang Göbel
Rada Fundacji ze strony polskiej   Rada Fundacji ze strony niemieckiej
- Elżbieta Dobiejewska
- Joachim Potrykus
- Bogumiła Suchar
- Józef Lasota
- Anna Rogowska
- Monika Kordylewska
  - Propst Andreas Coersmeier
- Bärbel Gailing
- Reinhard Gallen
- Marlies Haarmann
- Joachim Schaffer
- Christa Göbel
Zarząd ze strony polskiej   Zarząd ze strony niemieckiej
- Iwona Sienkiewicz - prezes
- Justyna Staszak - skarbnik
  Mathilde Wilke

 

VI kadencja od 2006 do 2009

Prezydent: Prepozyt Andreas Coersmeier

Prezydium ze strony polskiej   Prezydium ze strony niemieckiej
- Tadeusz Lewandowski - przewodniczący
- Dagmara Kraj-Kwiecińska
- Kazimierz Pabisiak
- Jerzy Michalak
- ks. Michał Machał
  - Joachim Schaffer - przewodniczący
- Bärbel Gailing
- Wolfgang Göbel
- Margarete Konieczny
- Ks. Christof Hentschel
Rada Fundacji ze strony polskiej   Rada Fundacji ze strony niemieckiej
- ks. Bp. Andrzej Siemieniewski
- Elżbieta Dobiejewska
- Joachim Potrykus
- Bogumiła Suchar
- Józef Lasota
- Anna Rogowska
- Monika Kordylewska
  - Marlies Haarmann
- Volker Besken
- Petra von der Osten
- Reinhard Weiss
- Reinhard Gallen
Zarząd ze strony polskiej   Zarząd ze strony niemieckiej
- Iwona Sienkiewicz - prezes
- Mirosław Pigiel - skarbnik
  - Agnieszka Beckschulte-Sibilak - sekretariat niemiecki
- Katarzyna Wydra - projekty DPJW
- Angelika Diehl - projekty DPJW

 

V kadencja od 2003 do 2006

Prezydent: Prepozyt Andreas Coersmeier

Prezydium ze strony polskiej   Prezydium ze strony niemieckiej
- Joachim Potrykus - przewodniczący
- Anita Sowa
- Tadeusz Lewandowski
- ks. Wojciech Tokarz
- ks. Jerzy Żytowiecki
  - A.Wilhelm Heckt - przewodniczący
- Bärbel Gailing
- Bernie Göbel
- Ks. Christof Hentschel
Rada Fundacji ze strony polskiej   Rada Fundacji ze strony niemieckiej
- Elżbieta Dobiejewska
- Teresa Szostek
- Arkadiusz Chrzanowski
  - Reinhard Weiss
- Volker Besken
- Margarethe Hülse
Zarząd ze strony polskiej   Zarząd ze strony niemieckiej
- Iwona Sienkiewicz - prezes
- Mirosław Pigiel - skarbnik
  - Maria Heckt - sekretariat niemiecki

 

IV kadencja 2000-2003

Prezydent: Biskup Sufragan Józef Pazdur

Prezydium ze strony polskiej   Prezydium ze strony niemieckiej
- Agnieszka Moras
- Joachim Potrykus - przewodniczący
- Anita Sowa
- ks. Wojciech Tokarz
- ks. Jerzy Żytowiecki
  - Propst Andreas Coersmeier
- A.Wilhelm Heckt - przewodniczący
- Propst Paul Montag
- Susanne Skaliks-Weitner
- Marlies Wendel
Rada Fundacji ze strony polskiej   Rada Fundacji ze strony niemieckiej
- Elżbieta Dobiejewska
- Stefan Suchar (do 2001 r.)
- Teresa Szostek
  - Reinhard Weiss
- Reinhard Kleffner
Zarząd ze strony polskiej   Zarząd ze strony niemieckiej
- Iwona Sienkiewicz - prezes
- Mirosław Pigiel - skarbnik
  - Maria Heckt - sekretariat niemiecki

 

III kadencja 1997-2000

Prezydent: Biskup Sufragan Józef Pazdur

Prezydium ze strony polskiej   Prezydium ze strony niemieckiej
- Stanisław Godorowski
- Józef Lasota
- Joachim Potrykus - przewodniczący
- ks. Wojciech Tokarz
- ks. Jerzy Żytowiecki
  - Dziekan Bernard Blumberg
- A.Wilhelm Heckt - przewodniczący
- Propst Paul Montag
- Reinhard Mellwig
- Marlies Wendel
Rada Fundacji ze strony polskiej   Rada Fundacji ze strony niemieckiej
- Elżbieta Dobiejewska
- Stefan Suchar
- Teresa Szostek
  - Reinhard Weiss
Zarząd ze strony polskiej   Zarząd ze strony niemieckiej
- Iwona Sienkiewicz - prezes
- Mirosław Pigiel - skarbnik
  - Maria Heckt - sekretariat niemiecki

 

II kadencja 1994-1997

Prezydent: Propst Paul Montag

Prezydium ze strony polskiej   Prezydium ze strony niemieckiej
- Stanisław Godorowski
- Józef Lasota
- Joachim Potrykus
- Grażyna Światowy - przewodnicząca
- ks. Wojciech Tokarz
  - Dziekan Bernard Blumberg
- A.Wilhelm Heckt - przewodniczący
- Reinhard Kleffner
- Reinhard Mellwig
- Marlies Wendel
Rada Fundacji ze strony polskiej   Rada Fundacji ze strony niemieckiej
- Elżbieta Dobiejewska
- Stefan Suchar
  - Reinhard Weiss
Zarząd ze strony polskiej   Zarząd ze strony niemieckiej
- Iwona Sienkiewicz - prezes
- Mirosław Pigiel - skarbnik
  - Maria Heckt - sekretariat niemiecki

 

I kadencja 1991-1994

Prezydent: Propst Paul Montag

Prezydium ze strony polskiej   Prezydium ze strony niemieckiej
- Elżbieta Dobiejewska
- Maciej Lis - przewodniczący do 1992
- Stefan Suchar
- Grażyna Światowy - przewodnicząca od 1992
- ks. Wojciech Tokarz
- Józef Lasota (od 1992)
  - ks. Bernard Blumberg
- A.Wilhelm Heckt - przewodniczący
- Reinhard Kleffner
- Reinhard Mellwig
- Marlies Wendel
Zarząd ze strony polskiej   Zarząd ze strony niemieckiej
- Henryk Mikorski (1991-92) - prezes
- Jacek Składanowski (1992-94) - prezes
- Zdzisław Duś - skarbnik
  - Maria Heckt - sekretariat niemiecki