Fundacyjne Seminaria odbywają się cyklicznie, dlatego uczestnikom towarzyszy nadzieja, że za dwa lata znów się spotkają.

Seminaria zostały zapoczątkowane w 1971 roku w ramach współpracy Klubu Inteligencji Katolickiej i Bensberger Kreis. Od czasu powstania Fundacji znalazły one stałe miejsce w obrębie jej działań. Na przestrzeni ponad dziesięcioletniej działalności Fundacji zostało zorganizowanych sześć polsko-niemieckich Seminariów. Zadaniem każdego z przeprowadzonych przez naszą Fundację seminariów było realizowanie podstawowych celów statutowych, tzn. pogłębiania wzajemnego poznania i przyjaźni pomiędzy dwoma narodami - niemieckim i polskim, a ponadto edukacja poprzez referaty i dyskusję na aktualne tematy dotyczące życia chrześcijan w Kościele i szeroko pojętych społecznościach laickich.

Do tej pory Fundacja zorganizowała następujące seminaria:

  • CARITAS zadaniem Kościoła /1993/
  • Chrześcijanin szafarzem dóbr duchowych i materialnych /1995/
  • Podmiotowość wspólnoty parafialnej w trzecim tysiącleciu /1997/
  • Żyć w wolności i odpowiedzialności /1999/
  • Wyzwania naszego czasu - poszanowanie godności życia - tolerancja - umiłowanie pokoju - solidarność /2001/
  • Unia Europejska - droga do wspólnoty narodów Europy /2003/
  • Nadzieja na nową Europę - w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej
  • Tożsamość w dialogu - o potrzebie dialogu współczesnego człowieka /2008/
  • Wolontariat XXI wieku /2011/