Od początku działalności Fundacji ważną rolę odgrywała pomoc charytatywna. Przez wiele lat pomoc ta płynęła z Dortmundu i odegrała ogromna rolę w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce. Do dziś dortmundzkie parafie przekazują kolekty, dzięki którym możliwe jest wraz z darami od innych sponsorów organizowanie akcji dla potrzebujących dzieci z terenu Wrocławia. Fundacja włącza się aktywnie w niesienie pomocy mieszkańcom Ukrainy nagłaśniając i współorganizując zbiórki i transporty charytatywne oraz organizując pobyty w Polsce i szkolenia dla Ukraińców, podczas których zdobywają wiedzę i umiejętności konieczne do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

· Projekty dla dzieci

· Pomoc dla Ukrainy

Nasza Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • wspieramy dzieci z potrzebujących rodzin Wrocławia
  • wspieramy projekty realizowane przez wrocławskie parafie
  • prowadzimy kursy języka niemieckiego (non profit)
  • organizujemy międzynarodowe wymiany młodzieżowe
  • organizujemy non profit w Niemczech praktyki i pobyty językowe
  • organizujemy praktyki zawodowe dla ukraińskiej młodzieży
  • wspieramy mieszkańców Ukrainy w tym Lwowa i lwowską Fundację "Dajmy nadzieję".

 

Pomóż innym - przekaż nam 1%
KRS 0000080096