Mając na uwadze to, że młodzież jest przyszłością każdego narodu, Fundacja św. Jadwigi szczególną swoją aktywność kieruje do młodych, proponując im udział w międzynarodowych projektach. Od 1992 roku realizowany jest projekt “Praktyki zawodowe w Niemczech”, podczas którego młodzi Polacy w dortmundzkich zakładach pracy zdobywają doświadczenie zawodowe, a mieszkając u niemieckich rodzin poznają niemiecką kulturę i język. Od 2001 roku na wzór niemieckich praktyk organizowane są podobne pobyty we Wrocławiu dla młodzieży ukraińskiej. Projekt nosi nazwę „Praktyki zawodowe we Wrocławiu”. Podczas kilku tygodni pobytu we Wrocławiu młodzi Ukraińcy mieszkają u polskich rodzin i zdobywają doświadczenie zawodowe w swoich zawodach w polskich zakładach pracy. Fundacja organizuje międzynarodowe wymiany młodzieżowe na terenie Polski i Niemiec.

· Praktyki w Dortmundzie

· Praktyki we Wrocławiu

· Wymiany młodzieżowe

Praktyki zawodowe organizowane w ramach Fundacji Św. Jadwigi z powodzeniem odbywają się już od roku 1992. Młodzi Polacy z dobrą znajomością języka niemieckiego przebywają w Dortmundzie przez osiem tygodni w październiku i listopadzie. Po dwutygodniowym uzupełniającym intensywnym kursie językowym i przyuczeniu wprowadzającym odbywają sześciotygodniowe praktyki zawodowe w dortmundzkich zakładach, wybranych zgodnie z celami i możliwościami zawodowymi praktykantów. Dla firm dortmundzkich, działających na polskim rynku, grupa praktykantów już kilkakrotnie stała się źródłem kadr, co zaoszczędziło im korzystania z usług firm trudniących się poszukiwaniem pracowników. Dla praktykantów czas ten w decydujący sposób przyczynił się do ich rozwoju zawodowego i ogólnoludzkiego. W dortmundzkich zakładach pracy mają bowiem możliwość poznania najnowszych metod pracy i urządzeń, a mieszkanie w czasie praktyki u rodzin niemieckich to doskonała okazja nawiązania osobistych kontaktów z gospodarzami, którzy często określani są przez praktykantów jako "rodziny zastępcze". Niektórzy praktykanci jeszcze przez wiele lat po zakończeniu praktyk utrzymują z nimi kontakty.

Od 2001 roku z powodzeniem Fundacja organizuje na wzór dortmundzkich praktyk praktyki zawodowe dla młodych Ukraińców, którzy przez dwumiesięcznych pobyt we Wrocławiu poznają nasz język, kulturę, a nade wszystko podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe we wrocławskich zakładach pracy.