Przed nami kolejne wydarzenia w ramach projektu "Spotkania wrocławskie 2023":
17.10.2023r. ul. Marcina Lutra 2;


tytuł: "NGO jako miejsce spotkania, integracji, dialogu, współpracy i rozwoju"; spotkanie rozpocznie się rozmową z ks. Biskupem Waldemarem Pytlem