jadwiga 4

W ramach zadania "Spotkania wrocławskie 2023" zaplanowaliśmy kolejne wydarzenia:


09.10.2023 pl. Nankiera 15
Spotkanie z bp. Włodzimierzem Juszczakiem. Ekumenizm i dialog miedzykulturowy, wyzwanie i szanse;

10.10.2023r. Dom Notre Dame; temat: "Integracja uczestników lokalnej wspólnoty poprzez współpracę i działanie na rzecz dobra wspólnego";

11.10.2023r. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu,

spotkanie z panem Yurijem Tokarem - Konsulem Generalnym; temat: "Zaangażowanie obywateli w pomoc uchodźcom wojennym, współdziałanie obywateli Ukrainy oraz mieszkańców Wrocławia wobec wyzwań związanych z wojną w Ukrainie";

12.10.2023r.; wrocławski Ratusz, spotkanie z panem Jackiem Sutrykiem - prezydentem Wrocławia; temat: "Aktywność obywateli jako podstawa demokracji i źródło inicjatyw społecznych ";

12.10.23  Dom Notre Dame. Spotkanie z  Bp. A. Siemieniewskim;
17.10.23 Ul. Marcina 12 Spotkanie z  bp. W. Pytlem.