"Spotkania wrocławskie 2023"
Pod tym tytułem rozpoczynamy kolejny projekt Fundacji, poprzez który chcemy wpisać się w działania na rzecz wrocławskiej wspólnoty. Projekt ma na celu wzmacnianie więzi społecznych, rozwój wolontariatu oraz rozwijanie kompetencji międzykulturowych, międzyludzkich, zawodowych i obywatelskich.

Pierwsze spotkanie pt. "Solidarność i budowanie nowej wspólnoty w czasie zagrożenia i w dobie wolności" odbędzie się w dniu 4 października 2023r. w siedzibie NSZZ Solidarność Region Dolny Ślask przy pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu